Financiële begroting

Overzicht stelposten totaal

Overzicht stelposten totaal

Mutaties stelposten

Begroting

Meerjarenraming

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Stelpost loonstijgingen

-317

-472

-630

-789

Stelpost participatiebedrijf

37

74

111

111

Onderuitputting kapitaallasten

50

50

50

50

Stelpost bezuinigingen accommodaties

14

5

5

5

Stelpost herbezetting OR

-33

-32

-32

-32

Stelpost verkoop verlof

-40

-40

-40

-40

Stelpost flexibele beloning

-28

-28

-28

-28

Stelpost onderuitputting BCF plafond

180

180

180

180

Stelpost ziek en piekpot

-312

-312

-312

-312

Stelpost formatie College

44

88

88

88

Stelpost taxaties verzekerde objecten

-10

0

0

-5

Stelpost Jeugd extra middelen

1.659

1.376

1.291

1.190

Totaal

1.244

889

683

419

Bovengenoemde stelposten kunnen onderverdeeld worden in taakstellende stelposten en stelposten die nog niet specifiek toebedeeld kunnen worden aan programma's. De taakstellende stelposten zijn:
- stelpost participatiebedrijf,
- stelpost bezuinigingen accommodaties,
- stelpost formatie College.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 12:13:14 met de export van 11/03/2021 12:02:49