Bijlagen

Bijlage III Overzicht subsidies

Bijlage III Overzicht subsidies

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Inkomensoverd overig waarderingssubsidie

299

303

299

299

Inkomensoverd maats activiteitensubsidie

42

42

42

42

Inkomensoverd subsidie prof instelling

1.122

1.108

1.125

1.136

Inkomensoverdr ondersteuningssubsidie

162

163

163

163

Inkomensoverdr evenementensubsidie

95

95

95

95

Inkomensoverdr eigen kracht

50

0

0

0

Totaal

1.770

1.711

1.723

1.734

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 12:13:14 met de export van 11/03/2021 12:02:49