Bijlagen

Bijlage I Overzicht Formatie

Bijlage I Overzicht Formatie

2021

2022

Omschrijving

FTE

Pers.

FTE

Pers.

Griffie

2,00

3

2,00

3

Hoofdafdeling Secretaris

7,11

10

          7,11

10

Hoofdafdeling Concerncontrol

6,00

6

6,00

6

Hoofdafdeling Bedrijfsvoering

30,32

33

30,27

             33

Hoofdafdeling MRO

49,45

51

50,69

53

Hoofdafdeling W&I

15,95

17

13,66

17

Hoofdafdeling Dienstverlening

28,02

34

25,09

32

Bovenformatief

1

1

**4,30

               5

Totaal ambtelijk apparaat

139,85

155

139,12

159

Raadsleden

21

21

College B&W

5,20

6

*4,70

6

Totaal Gewezen Wethouders

8

6

*formatie college te bereiken per 1 juli 2022.
**na realisatie stelpost overhead samenwerking participatiebedrijf.

P-begroting in Euro’s:

Bijgestelde raming 2020*

Werkelijk
2020

Bijgestelde raming 2021 na Berap

Primaire raming
2022

Loonkosten ambtelijk personeel

10.725.043

10.667.189

10.600.316

10.848.161

Loonkosten Bestuur

902.348

904.051

924.594

887.439

Kosten gewezen wethouders

96.663

91.824

96.070

95.022

Inhuur   t.b.v. ambtelijk apparaat

1.636.248

1.556.552

556.861

 Totaal Gemeente Stein.

13.360.302

13.219.616.

12.177.941

11.830.622

 * bijgestelde raming 2020 inclusief slotwijziging.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 12:13:14 met de export van 11/03/2021 12:02:49