Financiële begroting

EMU saldo

EMU saldo

T-1

T

T+1

T+2

T+3

2021

2022

2023

2023

2024

Omschrijving

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Volgens begroting 2020 incl. berap

Volgens begroting 2022

Volgens begroting 2021

Volgens begroting 2021

Volgens begroting 2021

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-4.899

-1.893

-846

-493

-332

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

5.801

2.311

1.693

497

4.061

3.

Mutatie voorzieningen

-550

6

146

-80

-6

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

0

0

0

0

0

5.

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-11.250

-4.198

-2.393

-1.070

-4.399

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 12:13:14 met de export van 11/03/2021 12:02:49