Financiële begroting

Investeringsplanning 2022-2025

Investeringsplanning 2022-2025

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Aanschaf meubilair en inrichting gemeent

22

22

22

22

Ipads tbv raadsleden

12

0

0

0

Telefoontoestellen

100

0

0

0

Switches core werkplek

0

25

0

0

Cameratechniek raadzaal

0

32

0

0

Camerasysteem gemeentehuis

0

30

0

0

Bus toezicht 16

0

0

35

0

Bus civiel 14

0

0

55

0

Bus civiel 15

0

0

38

0

Zaak / DMS / Makelaar

110

0

0

0

Bus gazononderhoud 1

55

0

0

0

Bus specialistisch groen 2

45

0

0

0

Bus wijk Elsloo 3

0

53

0

0

Bus wijk Elsloo 4

0

53

0

0

Bus wijk Stein 5

0

53

0

0

Bus wijk Stein 6

0

53

0

0

Bus Coördinatie 7

42

0

0

0

Bus wijk Urmond 9

13

0

0

53

Bus transport 12

0

0

0

55

3 Laadpalen tbv electrische autos

10

0

0

0

Maaimachine 3delig

0

0

0

85

Maaimachine zeroturn

0

0

22

0

Tractor

0

0

0

70

Brandstofcontainer

10

0

0

0

Bestuur en ondersteuning

419

321

172

285

Reconstructie Mauritsweg Stein

0

700

0

0

Verkeerskundige aanpassingen Obbichterst

20

400

0

0

LED armaturen openbare verlichting

200

200

200

0

GGA Stein centrum wegen

0

0

50

1.100

Verkeersmaatr veilige schoolomgeving

200

200

200

200

Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg

0

400

0

0

Fietspaden Julianakanaal

0

0

0

1.000

Aanpak rotondes BPS

1.950

1.000

0

0

Gebiedsvisie Dorine Verschureplein

0

250

750

0

Toegankelijkheid openbare ruimte

18

0

0

0

Parkeerplaats Steinerbos

120

0

0

0

GGA Nieuwdorp (wegen)

185

0

100

2.400

Maatregelen rotondevisie

130

0

0

0

Verkeer vervoer en waterstaat

2.823

3.150

1.300

4.700

Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei

395

0

0

0

Economie zaken

395

0

0

0

Vervangen speelvoorzieningen

161

120

186

27

Vervangen afrastering acco Mergelakker

42

0

0

0

Vervangen accom.afrastering voetb Urmond

22

0

0

0

Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A

17

457

0

0

Vervangen ballenvangers voetb Molenpark

14

0

0

0

Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS

20

0

0

0

Maatr duurzaamheid Hetjen veld A

0

34

0

0

Renovatie Brasserie Steinerbos

93

0

0

0

Sport, cultuur en recreatie

369

611

186

27

Vervangen pompgemalen

170

170

170

44

GGA Stein centrum riool

0

0

50

1.100

Duurzaamheidlening zonnepanelen

800

0

0

0

Bus Verkeer 13

0

0

63

0

Bus Stein Schoon 8

12

0

0

53

Bus reiniging 10

50

0

0

0

Bus reiniging 11

50

0

0

0

Rioned riool

0

0

0

27

Renovatie perscontainer

15

0

0

0

Vervangen en relinen vrijvervalriolen

310

633

957

947

Wateroverlastmaatregelen

755

360

390

320

Emissie maatregelen

0

150

1.100

480

Afkoppelen riolen

200

200

200

200

Civieltechnische wzh vervangen OGI's

90

0

0

0

Renovatie milieupark Stein

350

0

0

0

Volksgezondheid en milieu

2.802

1.513

2.930

3.171

Starterslening

50

0

0

0

Voorbereidingskrediet Bramert Noord

26

21

10

0

Voorbereidingskrediet woningbouw Meerdel

-1

0

0

0

Ruimtelijke ordening

75

21

10

0

Totaal

6.883

5.616

4.598

8.183

Onderstaand volgt een toelichting per investering per programma.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 12:13:14 met de export van 11/03/2021 12:02:49