Financiële begroting

Uiteenzetting financiële positie

Uiteenzetting financiële positie

Financieel begrotingsbeeld
Belangrijk hierbij is dat het bij de financiële positie nadrukkelijk gaat om het beeld van de financiën over het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren. De financiële positie speelt een belangrijke rol in het kader van een adequaat en integraal afwegingsproces betreffende de te varen koers op de korte, maar vooral op de middellange termijn.

Op basis van de uitgangspunten ontstaat het navolgende financieel beeld voor het jaar 2022-2025:

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Primaire begroting 2021

245

341

619

0

Mutaties raadsbesluiten

Slotwijziging 2020

57

42

24

0

Vaststelling Grex Meerdel

0

-1

1

0

Bestuursrapportage 2021

-363

-536

-657

533

Begroting 2022

381

-39

-163

-511

Begrotingssaldo

319

-191

-177

23

Incidentele lasten

2.581

434

69

137

Incidentele baten

2.406

436

77

119

Structureel saldo

493

-193

-185

41

De mutaties vanuit bovenstaand overzicht met betrekking tot het opstellen begroting 2022 zijn bij de programma's en paragrafen opgenomen en toegelicht.

Investeringsplanning:

Onderstaand volgt een uitsplitsing van de investeringsplanning naar economisch en maatschappelijk nut:

Investeringsplanning

2022

2023

2024

2025

Economisch nut

2.585

1.988

3.288

3.483

Maatschappelijk nut

3.423

3.607

1.300

4.700

Financieel/Immaterieel vast actief

875

21

1

0.

Totaal

6.883

5.616

4.598

8.183

 

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 12:13:14 met de export van 11/03/2021 12:02:49