Paragrafen

Corona

Corona

Welke nasleep de corona pandemie heeft in 2022 en de jaren daarna zal moeten blijken, ook in relatie tot zorgkosten, economische gevolgen etc.
De meeste steunmaatregelen om bedrijven door de coronacrisis heen te helpen heeft het kabinet per 1 oktober 2021 gestopt omdat de meeste beperkende coronamaatregelen op dat moment zijn opgeheven. "De economie draait weer volop en de werkloosheid is laag. Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten", geeft het kabinet hierbij als reden aan. Regelingen als de NOW (voor loonkosten), TVL (voor vaste lasten), Tozo (voor zzp'ers) en TONK (voor noodzakelijke kosten) houden op te bestaan.

Om te voorkomen dat gemeenten als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen komen, heeft het Rijk besloten om gemeenten in 2020 en 2021 te compenseren voor gederfde inkomsten en extra uitgaven. Daarom heeft de gemeente Stein in 2020 een reserve corona gevormd. In de planning en control documenten zijn ontvangen coronamiddelen en de corona gerelateerde lasten telkens inzichtelijk gemaakt.  

In de bestuursrapportage 2021 is de stand van de corona reserve opgenomen. Deze stand bedroeg per 31 mei 2021 € 711.475. Overige incidentele corona gerelateerde baten en lasten van 2021 worden bij de slotwijziging 2021 in beeld gebracht en verrekend met het saldo van deze reserve. Het daadwerkelijk saldo per 31/12/2021 wordt pas zichtbaar bij het opmaken van de  jaarrekening 2021.

Corona gerelateerde lasten zullen ook in 2022 zich nog voordoen. In onderstaand overzicht zijn corona gerelateerde lasten weergegeven zoals deze ten tijde van het opstellen van deze begroting bekend zijn.

Geraamde onttrekkingen corona reserve 2022

Toename indicaties P-Wet

267.840,00

Schuldhulpverlening ondernemers

13.500,00

Totaal

281.340,00

 

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 12:13:14 met de export van 11/03/2021 12:02:49